Политика за поверителност и декларация за поверителност

Защитата на вашите лични данни е много важна за нас.

Нашата компания с името “Евросолд ЕООД” със седалище в София, България, бул. Цар Борис III 15 и към която принадлежи настоящият уебсайт www.eurosold.com (уебсайтът), в качеството си на обработващ лични данни се ангажира с която зачита вашата поверителност и гарантира правилното спазване и работа на своите системи за сигурност, за да защити вашите лични данни.

Тази Политика за поверителност и Декларацията за поверителност, включени в нея, се отнасят до потребителя на нашия уебсайт (потребителя), който регистрира своите данни по електронен път в него, или чрез регистрация чрез електронната платформа „моя акаунт“, за да да получите достъп до нашите онлайн услуги, или чрез попълване на нашата онлайн форма за контакт, за да се свържете с него.

Събирането и обработката на данни, които ще въведете по горепосочените причини, се извършва от Дружеството по надежден и прозрачен начин. Целта на настоящата Политика за поверителност и Декларацията за защита на личните данни, включена в нея, е да ви информира за вида лични данни, които нашата компания събира от вас чрез нашия уебсайт, как се обработват (събиране, съхранение, използване, предаване) и защитата на личните ви данни, както и вашите права срещу такава обработка.

Вашата поверителност е важна за нас, затова ви призоваваме да прочетете внимателно следното:

 • Каква информация събираме за вас и как я използваме?
 • Какво е правното основание за обработката на Вашата информация
 • Как споделяме информацията, която събираме
 • Как съхраняваме и съхраняваме информацията, която събираме и за колко време я пазим
 • Какви са вашите права и как да осъществявате достъп и да контролирате вашата информация
 • Как прехвърляме информацията, която събираме в международен план
 • Как пазим вашата информация в безопасност
 • Как да защитим информацията за вашите деца и възрастови ограничения
 • Бисквитки
 • Свържете се с нашата компания
 • Кой е длъжностното лице по защита на данните в нашата компания
 • Орган за защита на личните данни (APDPH)

Каква информация събираме за вас и как я използваме?
Ние събираме информация за вас, когато ни я предоставяте и особено когато използвате нашите услуги, чрез вашата регистрация в съответната електронна платформа на нашия уебсайт, където попълвате следната минимално необходима информация:

1-ви случай: Моят акаунт – достъп на клиента
Въведете във формуляра име, фамилия, телефон за връзка (мобилен), дата на раждане, пол, потребителско име (вашия имейл) и парола.
2-ри случай: Формуляр за контакт Въведете името, фамилията, имейл, темата и текста на вашето съобщение
И в двата случая ще бъдете помолени да изберете дали се съгласявате да получавате бюлетини на нашата компания относно промоции на нашите продукти и услуги.

Горните конкретни лични данни (име, фамилия, телефон, имейл, дата на раждане, пол) се нуждаем за всеки отделен случай а) да се свържем с вас и да отговорим на вашите въпроси, б) да ви идентифицираме и да ви предоставим цифрова информация за с вашите договори и нашите транзакционни отношения в) за откриване и предотвратяване на незаконни действия.

История на комуникацията

Ние използваме вашата история на контактите, за да ви предоставим обслужване и поддръжка на клиенти.

IP адрес

IP адресите, информацията за конфигурацията на системата и друга информация за трафика на нашия уебсайт се събират и използват за работа, поддържане на сигурността, пълно функциониране и подобряване на нашите Услуги. Например дневниците могат да ни помогнат да открием нови заплахи, да открием злонамерени трети страни и да осигурим по-силна защита на нашите клиенти.

Социална медия

Уебсайтът позволява на потребителите да се свързват с определени услуги на трети страни (Facebook, Twitter, Linkedin и други подобни услуги за социални мрежи). Когато потребителят разкрие информация на тези услуги на трети страни, такава информация вече не е под контрола на Eurosold Ltd и е предмет на условията за използване и политиката за поверителност на такива трети страни.

Какво е правното основание за обработка на данни?
Ние събираме личните данни, които споделяте с нас, въз основа на една или повече от следните правни основания:

Както се изисква от условията за използване на нашия уебсайт и за изпълнението на исканията, към които се обръщате към нас чрез нашия уебсайт
според вашето съгласие, което ни предоставяте, като изберете съответното поле, където е предвидено, и което можете да оттеглите по всяко време въз основа на вашите права, както е описано по-долу 1) според изискванията за спазване на нашите законови задължения 2) според изискванията за целите на нашите законни интереси (или тези на трети страни), включително нашите интереси в предоставянето на услуги на нашите потребители и партньори, освен ако вашите собствени интереси или основни права или основни свободи, които диктуват защитата на личните данни интереси

Следователно, вашите лични данни се обработват законно от нашата компания както на етапа на тяхното събиране, така и по време на тяхната обработка, в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни и по-специално, в съответствие с разпоредбите на Закон 2472 / 1997 г. (включване на Директива 95/46 / ЕО) и Закон 3471/2006, в сила, както и новия Европейски общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (по-долу GCC). Абонирайки се за услугите, предоставяни чрез www.eurosold.com, вие се съгласявате да съхранявате и използвате личните си данни в съответствие с настоящата декларация.

Как споделяме информацията, която събираме
Информацията, която получаваме от вас, е важна. Ние няма да използваме или предаваме тази информация на трети страни извън нашата компания по никакъв начин без вашето съгласие, освен в случаите, отбелязани в тази Политика. Достъпът до вашите лични данни е разрешен само на физически или юридически лица, упълномощени от нас – наши партньори (извършващи обработка), включително партньорски банки до степента, необходима за извършване на електронни плащания, и кои лица трябва да имат такъв достъп за постигане на вашето подходящо обслужване и удовлетворяване на съответните ви искания, както и за обслужване на свързани оперативни нужди на компанията.

Също така може да се наложи вашите данни да бъдат прехвърлени на публични органи и служби или на съдебни органи, след съответна покана на Дружеството въз основа на закон, съд или регулаторно решение. За да ви предоставим нашите услуги, ние ще споделим вашите лични данни с някои трети страни, които действат от наше име (също извършват обработката), като ни предоставят хостинг и имейл услуги, за да ви предоставим най-добрата услуга ( законна професионална цел / бизнес нужда). Тези компании могат да използват тази информация, за да допринесат за предоставянето, разбирането и подобряването на нашите услуги (inter alia, чрез предоставяне на статистика) и собствените си услуги (inter alia, чрез предоставянето на по-добри и по-подходящи услуги за вас ).

Нашата компания осигурява обработката на вашите лични данни от всеки партньор – трети компании (извършващи обработката), с конвенционални клаузи, ограничаващи целта на обработката и спазване на техническите и организационни мерки за правилната и сигурна обработка на вашите лични данни. В горното, горепосочените обработващи се ангажират винаги да зачитат избора ви за това кой може да има достъп до вашите данни и да предоставят адекватни гаранции по отношение на защитата на личните данни. Тези от горепосочените, които имат достъп до вашите данни, са длъжни да запазят поверителността си.

Компанията не предава на други трети страни, организации, компании каквато и да е информация относно потребителите, различна от горепосочените цели и нужди.

Промоционални съобщения
При условие, че сте ни дали своето съответно съгласие, след като сте избрали съответното поле, можете да получавате от нас промоционални съобщения, винаги със съдържание, подходящо за целта на уебсайта на нашата компания и вашите интереси.

Ако вече не желаете да получавате подходящи промоционални съобщения, можете да следвате връзката за изтриване, съдържаща се във всеки имейл, който ви изпращаме, или алтернативно да се свържете с нас по имейл на info@eurosold.com или по телефона на +359 249 20 200.

Как съхраняваме и защитаваме информацията, която събираме
Ние използваме доставчици на услуги за хостинг на данни, за да хостваме информацията, която събираме, а също така използваме технически мерки за защита на вашите данни.

Задържане на данни
Времето за съхранение на информацията, която събираме от вас, зависи от вида на информацията. Информацията, която се счита за необходима, когато се регистрирате в нашите услуги, като име, фамилия, имейл, дата на раждане и пол, се съхранява, докато сте активен потребител (т.е. ако не сте поискали изтриване на вашия акаунт), за да обслужвате и да подкрепяте нуждите и исканията, които ни изпращате, електронното наблюдение и управление на нашите транзакционни взаимоотношения, популяризирането на нашите продукти и услуги според вашия профил, ако сте дали съгласието си за това, както и за статистически цели, докато информацията, която ни предоставяте, за да да се свържем с вас във формата за контакт (име, фамилия и телефонен номер) се съхраняват до изпълнението на вашето искане, както и за популяризирането на нашите продукти и услуги, ако сте дали съгласието си за това. При всяко използване ние ще положим всички усилия да запазим информацията ви в безопасност, след като вече сме предприели всички необходими технически и организационни мерки.

Ако сметнем за необходимо да се съобразим с нашите законови или регулаторни задължения, за разрешаване на спорове или за засилване на условията за използване, ние можем да запазим някои от вашите данни според изискванията, дори ако акаунтът е затворен или вече не съществува. трябва да ви предоставят услуги.

Какви са вашите права и как да осъществявате достъп и да контролирате вашата информация
Във всеки случай имате контрол върху обработката на вашите лични данни. По-специално, новият Общ регламент за защита на данните (GDPR) 2016/679 на Европейския съюз признава и гарантира следните ваши права:

 • Право на прозрачна информация, комуникация и договорености за упражняване на вашите права (член 12, 13, 14 GCC), т.е. вашето право да бъдете информирани за използването на вашите лични данни, както е подробно описано в тази Политика за поверителност
 • Право на достъп (член 15 от GCC) до личните данни, които сме събрали от вас
 • Право на корекция (член 16 от GCC) на неточна лична информация, която имаме за вас
 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) (член 17 GIP) информацията, която имаме за теб, при условие че обработката й не е необходима за преследване на целите, за които е събрана
 • Право на ограничаване на обработването на личните ви данни (член 18 GIP)
 • Право на преносимост на вашите данни (член 20 GIP), т.е. право на прехвърляне на вашите данни на вас или на друг доставчик на услуги
 • Право на възражение (член 21 от GCC) срещу обработването на вашите лични данни
 • Право да оттеглите вашето вече дадено съгласие (член 7 от GCC), т.е. правото да оттеглите съгласието си по всяко време за обработка въз основа на съгласие. Законността на обработката на вашите данни до момента, в който сте поискали оттеглянето, не се влияе от оттеглянето на вашето съгласие
 • Право на жалба до компетентния надзорен орган, Орган за защита на личните данни (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Електронна поща: kzld@cpdp.bg)

Как прехвърляме информацията, която събираме в международен план
Компанията не предава вашите данни, събрани чрез уебсайта, на трети страни. Ако обаче е необходимо да прехвърлите някои от личните си данни извън ЕИП, се предоставят подходящите гаранции в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и вашите данни ще продължат да бъдат защитени от договори, които сме сключили със съответните организации извън ЕИП, във форма, одобрена от Европейската комисия, въз основа на вашата съответна информация.

Как пазим вашата информация в безопасност
Използваме необходимите технически и организационни мерки съгласно GCC, за да гарантираме, че вашите лични данни са защитени по време на тяхната обработка и полагаме всички усилия, за да гарантираме, че те са защитени.

По-специално, ние полагаме всички усилия, за да се съобразим с най-високото ниво на информационна сигурност и да се съобразим с предложените технически мерки като криптиране, псевдонимизация, анонимизиране и минимизиране на данните по време на обработката на данните.

И накрая, ние прилагаме към интерактивните уебсайтове (Моят акаунт, Формуляр за контакт с клиенти) защитения протокол за комуникация SSL (Secure Sockets Layer) със силно криптиране в 256 бита, което гарантира поверителността и неприкосновеността на вашите транзакции и лични данни.

Евросолд ЕООД е в постоянна хармонизация и спазване на условията на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица срещу обработката на лични данни

Как да защитим информацията за вашите деца и възрастови ограничения
Нашата политика е никога да не събираме или съзнателно да събираме данни за лица под 16-годишна възраст, освен ако не е абсолютно необходимо в контекста на бизнес отношения. Ако възникне такъв случай, ние осигуряваме съгласието на лицата, които имат родителски грижи, докато в противен случай ще предприемем всички необходими действия, за да ги изтрием. Ако забележите, че непълнолетно лице под 16 години ни е предоставило лична информация, моля свържете се с нас. В никакъв случай не представяме реклами въз основа на интересите на децата.

Бисквитки
Нашата компания често използва следните технологии за бисквитки:

„Бисквитки“ на Google Analytics

Те се използват за събиране на статистически данни, като например как да използваме нашия уебсайт, но също така и за подобряването му, за да го направим по-удобен за потребителя. Тези бисквитки събират допълнителни данни, като например: технически характеристики, използвания от потребителите браузър, използваното от потребителите устройство, от кой уебсайт са насочени към Eurosold Ltd.gr, кои страници са посетили, кога са ги посетили и за колко време.

Моля, обърнете внимание, че използването на услугата “Google Analytics” се използва за статистически цели и следователно потребителите, които желаят да направят това, имат възможност да се откажат чрез връзката по-долу. Моля, обърнете внимание, че за да деактивирате проследяването на Google Analytics, в браузъра на потребителя се задава специална бисквитка, за да се запази неговото предпочитание, което остава активно при всяко следващо посещение на уебсайта, докато потребителят изчисти бисквитките на браузъра си.

Cloudflare бисквитка

Използва се за интегриране на защитни функции в уебсайта.

WPML – Многоезичен плъгин

Тази технология използва бисквитки, за да идентифицира предпочитания от потребителя език, тъй като уебсайтът е многоезичен.

Можете да промените или оттеглите съгласието си по всяко време от тук.

Упражняване на потребителски права – Отговаря за защитата на личните данни
Ако желаете да упражните правата си или да бъдете информирани / информирани за обработката на вашите лични данни, моля, свържете се с нашата компания в писмена форма и с лицето, отговарящо за защитата на личните данни, като изпратите имейл на info@eurosold.com.

Компанията си запазва правото, след като проучи съответното ви искане, да продължи в рамките на един месец или повече, в случай на оправдано забавяне, за свое удовлетворение и при условие, че е законно и разумно. Преди да ви предоставим лична информация, може да ви поискаме доказателство за самоличност и достатъчно информация за вашите транзакции с нас, от която да можем да идентифицираме вашата лична информация.

Ако решите да се отпишете от услуга или комуникация, ние ще се опитаме да изтрием вашите данни възможно най-скоро, въпреки че може да се наложи известно време и / или информация, преди да можем да обработим вашата заявка. Компанията си запазва правото да поддържа личните Ви данни в случаите, когато има законово задължение или упражняване на правни претенции или изпълнение на договорните си задължения.

Компанията си запазва едностранно правото да актуализира, модифицира или ревизира тази политика и условията за използване на уебсайта си, без предварително уведомяване на потребителя, за да подобри своите услуги, хармонизирането си с разпоредбите на действащото законодателство (вътрешно и общностно законодателство). ) относно защитата на личните данни. За тази цел, моля, проверявайте тази Политика за поверителност и Декларация за поверителност, за да бъдете информирани за евентуални промени.

Полезни телефони за контакт:
А) Подробности за процесора:
Евросолд ЕООД

Цар Борис III бул. 15, София, България, T.K. 1612

Имейл: info@eurosold.com
Телефон: +359 249 20 200