standard-title УЕБ ДИЗАЙН Създаване или надстройване на уеб страници въз основа на платформата WordPress, което прави управлението на сайта лесна задача. Платформата WordPress все пак е лесна за търсене, важна за по-късния курс.

УЕБ ДИЗАЙН

Създаване или надстройване на уеб страници въз основа на платформата WordPress, което прави управлението на сайта лесна задача. Платформата WordPress все пак е лесна за търсене, важна за по-късния курс.

Дизайн на уеб сайтове

Терминът динамичен сайт обозначава уебсайта, който осигурява среда за управление на съдържанието. С други думи, той ви позволява да управлявате цялото съдържание на уебсайта, когато и както желаете.
Той ви позволява да променяте съдържанието на уебсайта, да го обогатявате с нови текстови снимки или функции, да го подменяте на 100%, да предоставяте допълнителни модули, които собственикът на уебсайта може да включва прости или сложни функции.