Κουπόνι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Έρχεται κουπόνι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Νίκη Παπάζογλου

Με τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την ψηφιακή διαφήμιση, την τηλεργασία, την επιχειρηματική αναλυτική, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την τεχνητή νοημοσύνη, το ΙοΤ, την κυβερνοασφάλεια, το υπολογιστικό νέφος κ.ά αναμένεται να εμπλουτιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας το προσεχές διάστημα, μετά και το πράσινο φως της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του έργου Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων.

Να θυμίσουμε ότι το έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ύψους 465 εκατ ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ως στόχο να καλυφθεί το τεχνολογικό χάσμα το οποίο χωρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές γι αυτό και θα περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο ενεργειών ενώ αναμένεται να συμπληρωθεί με φοροκίνητρα και δανειοδοτήσεις που θα διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να στηριχθούν έως και το 2025 περί τις 100.000 ΜμΕ με κουπόνια ψηφιοποίησης η αξία των οποίων θα φτάσει τα 180 εκατ ευρώ και επιπλέον 1.000 ΜμΕ με το σύστημα κουπονιών κατά τη μετάβασή τους αποκλειστικά στο υπολογιστικό νέφος (100 εκατ.). Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία 4 εμβληματικών βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων και του κόμβου Gaia X για τις ΜμΕ καθώς και η αναβάθμιση 500 000 ταμειακών μηχανών με λύσεις που βασίζονται στον υπολογιστή και την αντικατάσταση 100. 000 παλαιών συστημάτων POS (165 εκατ. ευρώ).

Μάλιστα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους αναμένεται να προκηρυχθούν όλες οι ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση του συστήματος κουπονιών (voucher) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, για τις βιομηχανικές πλατφόρμες δεδομένων και τους χώρους δεδομένων καθώς και για την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS (υποέργο 4), από την ΚτΠ που είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου.

Πώς θα γίνεται η επιχορήγηση μέσω κουπονιού
Όπως διευκρινίζεται στην σχετική απόφαση η επιχορήγηση των επιχειρήσεων το συνολικό ύψος της οποίας θα φτάσει τα 180 εκατ ευρώ θα γίνεται με τη μορφή κουπονιού το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώνεται σε ειδική ηλεκτρονική αγορά (Digital Marketplace) όπου θα υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες και προϊόντα για να τις προμηθευτούν οι ΜΜΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι δικαιούχοι της δράσης θα είναι όλες οι ΜΜΕ στην Ελλάδα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 30% αυτών θα πωλούν ηλεκτρονικά και το 40% αυτών θα πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές.

Συγκεκριμένα οι επιλέξιμες δαπάνες που θα επιδοτηθούν περιλαμβάνουν:

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
Για τη λήψη και την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών θα περιλαμβάνεται

για τον εξοπλισμό η προμήθεια και λειτουργία εξοπλισμού ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ τερματικά, κινητές συσκευές) που προσφέρουν άμεση διαλειτουργικότητα με παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών και τις φορολογικές αρχές
για την εκτέλεση των συναλλαγών η προμήθεια και λειτουργία υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο KYC/KYB. για το eInvoicing η προμήθεια και λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών κατάλληλων για όλο το φάσμα της τιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών.
για τα eShops η προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων για ΜΜΕ, κατάλληλων για εμπορία αγαθών και υπηρεσιών
για την κατάρτιση, η παροχή εστιασμένων ηλεκτρονικών μαθήματα κατάρτισης για ΜΜΕ σχετικά με την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

ΤηλεΕργασία
Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών για την διευκόλυνση της απομακρυσμένης εργασίας, της συνεργασία, της επικοινωνίας, μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, την οργάνωση της παραγωγικότητας των στελεχών, την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των εταιρειών, και των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν κ.α Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικές υπογραφές, τηλεργασία, συνεργατικά εργαλεία, εργαλεία διαχείρισης έργων κ.λπ.

Πηγή: insider.gr