Τι είναι Web Hosting

Το Web hosting είναι μια υπηρεσία φιλοξενίας η οποία επιτρέπει σε ένα χρήστη (ιδιώτη, οργανισμό ή εταιρία) να “ανεβάσει” στο διαδίκτυο το site του και να είναι προσβάσιμο σε όλους του χρήστες του διαδικτύου.

Η Eurosold παρέχει υπηρεσίες Shared Web Hosting, που σημαίνει ότι παρέχει χώρο φιλοξενίας για κάθε πακέτο, σε κοινόχρηστους servers, σε αξιόπιστο Data Center στη Γερμανία και στην Ελλάδα.

Άλλοι τύποι φιλοξενίας είναι:

  • Hosting σε Virtual Private Servers (εικονικός server), με το οποίο ο χρήστης έχει εγγυημένους πόρους και περισσότερα προνόμια διαχείρισης στο hosting του
  • Dedicated Hosting για sites με πολύ υψηλές απαιτήσεις, με το οποίο ο χρήστης έχει στη διάθεση του ένα ολόκληρο μηχάνημα, καθώς και το 100% των πόρων του.