ιδρυση εταιρειας στην σοφια βουλγαρια---eurosold.comΚάντε τώρα μία Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία.

Παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα ίδρυσης νέων εταιρειών στη Βουλγαρία, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σύμφωνα με τις επενδυτικές & εμπορικές τους ανάγκες.

Ίδρυση Εταιρείας στη Σόφια της Βουλγαρίας
Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία είναι περίπου τρεις ημέρες και σύνολο τρεις εβδομάδες, για εγγραφή του ΑΦΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελάχιστο απαιτούμενο από το Νόμο εγκεκριμένο κεφάλαιο είναι 1€ (=2 Λέβα). Η Βουλγαρική Νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα επιλογής ονόματος της αρεσκείας σας και απαιτεί έναν τουλάχιστον μέτοχο για τη σύσταση μιας νέας εταιρείας, με την υποχρέωση η έδρα της εταιρείας να είναι σε οποιαδήποτε πόλη της Βουλγαρίας.

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας στη Βουλγαρία έχοντας πάντα ως κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση της καθαρής απόδοσης των επενδύσεων και των λειτουργικών κερδών των πελατών της και φυσικά πάντοτε μέσα στα νόμιμα πλαίσια.

Η Eurosold Ltd παρέχει στους πελάτες της:

Ίδρυση εταιρείας στην Σόφια της Βουλγαρίας
Συμβουλή για επιλογή του νομικού τύπου της εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε.)
Προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για το αρχείο της εταιρείας (καταστατικό, συμβόλαιο κ.λ.π.)
Υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο Οργανισμού (Α.Φ.Μ.)
Κατασκευή Ιστοσελίδας της εταιρείας σας (είναι απαραίτητη για την λειτουργία και υπόσταση της εταιρείας στη Βουλγαρία)
Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη λογιστική υποστήριξη της εταιρείας σας στη Βουλγαρία, ακόμα και αν έχετε κάνει σε άλλη εταιρεία την ίδρυση της εταιρείας σας και δεν έχετε ομαλή συνεργασία για τη λογιστική υποστήριξή σας, εφόσον πρώτα ελέγξουμε εκτενώς την εταιρεία σας και δεν υπάρχουν προβλήματα με αυτήν.

Δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε τη Βουλγαρία για τη σύσταση της εταιρείας σας στη Βουλγαρία, παρά μόνο το προξενείο της πρεσβείας της Βουλγαρίας, στη χώρα που ανήκετε και βρίσκεστε.

H Eurosold Ltd δίνει λύσεις στους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να βρουν μια διέξοδο με το ασταθές και επίπονο φορολογικό καθεστώς αλλά και τη γραφειοκρατία που επικρατεί, συμβουλεύοντας για ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία με σωστό και επαγγελματικό τρόπο, βλέποντας την κάθε περίπτωση διαφορετικά και έχοντας ως στόχο τη σωστή λύση.

Πλεονεκτήματα επένδυσης στη Βουλγαρία

  • Χαμηλό εργατικό κόστος
  • Σταθερό και αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα
  • Ιδανική χρήση για e–shop (ηλεκτρονικά καταστήματα) και εισαγωγές-εξαγωγές προϊόντων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης και παροχή υπηρεσιών
  • Χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές (65€/μήνα)
  • Πολλαπλή χρήση δραστηριότητας της εταιρείας, με όλων των ειδών τις δραστηριότητες στο καταστατικό της.
  • Φορολογικές αποσβέσεις για 2 χρόνια για αγορά υπολογιστών και νέου εξοπλισμού
  • Χαμηλός εταιρικός φορολογικός συντελεστής κερδών (% επί των κερδών)

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROSOLD LTD ΔΕ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥΣ.